close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
میوه کاری - 5
loading...

علم کشاورزی

میوه کاری

عادات گلدهی آووکادو

ALIZADE بازدید : 322 سه شنبه 09 / 06 / 1395 : 14:45 نظرات ()

گلدهی در آووکادو حالت خاص دارد. گل ها کامل و دارای هر دو ارگانهای نر و ماده است، اما این قسمت ها با یکدیگر عمل نمی کنند.

دو تیپ گلدهی A و B در آووکادو تعریف شده است. گل های ارقام تیپ A در صبح باز شده و به عنوان ماده پذیرا عمل می کنند. سپس در بعدازظهر بسته شده تا بعدازظهر روز بعد که مجددا باز شده و گرده ها را آزاد می کنند. گل های ارقام تیپ B در بعدازظهر به عنوان ماده پذیرا باز می شوند، در طی شب بسته شده و مجددا صبح بعد باز شده و گرده ها را آزاد می کنند.

آواکادو

ALIZADE بازدید : 455 سه شنبه 09 / 06 / 1395 : 14:42 نظرات ()

آووکادو درختی با اندازه متوسط تا بزرگ و همیشه سبز است. برگها ساده بزرگ و چرمی مانند و با رنگ سبز عمیق است. بومی نواحی آمریکای مرکزی و جنوبی می باشد. میوه آن گلابی شکل با پوست تقریبا چرمی مانند،گوشت میوه حالت کره ای و غنی از روغن و پروتئین بوده و از نظر ارزش کالری از موز نیز بالاتر است. آووکادو بذری کروی تا گلابی شکل درون میوه دارد...

روش های مقابله با سرمازدگی در باغات میوه

ALIZADE بازدید : 388 سه شنبه 09 / 06 / 1395 : 14:38 نظرات ()

سرمازدگي يكي از پديده هاي جوي است كه عليرغم قابل پيش بيني بودن آن در رديف حوادث غير مترقبه تعريف شده است. این پدیده یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش محصول باغات میوه بخصوص در مناطق معتدله ایران است که در برخی سال ها بیش از 50 درصد محصول را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است...

احداث باغ میوه

ALIZADE بازدید : 382 سه شنبه 09 / 06 / 1395 : 14:34 نظرات ()

احداث یک باغ میوه نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است که معمولا بسته به نوع میوه و رقم کشت شده، حداقل سه سال طول می کشد تا اولین محصول تجاری برداشت گردد و به مدت 15 تا 30 سال می توان تولید محصول اقتصادی نمود. معمولا بهتر است یک باغ تجاری کمتر از دو هکتار احداث نگردد و نبایستی بیش از شش هکتار از یک باغ زیر کشت یک واریته میوه رود...

مديريت تغذيه در درختان پسته

ALIZADE بازدید : 314 سه شنبه 09 / 06 / 1395 : 14:29 نظرات ()

به منظور تغذيه صحيح بهتر است نمونه خاك از محل كاشت تهيه و سپس براساس آن كودهاي لازم توصيه شود. دستورالعمل كلي براي اراضي كه خاك آنها از نظر تغذيه‍اي پايين‍تر از حد متوسط باشد، ميزان 300 گرم ازت خالص ، 300 گرم P2O5 و 300 گرم K2O به اضافه 20 كيلو‍گرم كود حيواني پوسيده براي هر نهال قابل توصيه است. لازم به ذكر است كه مقادير فوق به ترتيب از 400 گرم اوره، 800 گرم فسفات آمونيوم و 600 گرم سولفات پتاسيم بدست مي آيد...

 

آبیاری درختان میوه

ALIZADE بازدید : 326 سه شنبه 09 / 06 / 1395 : 14:25 نظرات ()

آبیاری به معنی پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می‌باشد. آبیاری و مدیریت آب در مزرعه در عین سادگی هنوز هم از پیچیده‌ترین و به عبارتی از مشکل‌ترین عملیات کشاورزی به شمار می‌رود. بسیاری از متخصصان کشاورزی آبیاری را یک هنر می‌دانند تا علم ، و برخی آن را یک فن قلمداد می‌کنند.

نمونه برداری و تجزیه خاک باغات میوه

ALIZADE بازدید : 373 سه شنبه 09 / 06 / 1395 : 14:20 نظرات ()

یکی از رایج ترین روشها برای ارزیابی وضعیت حاصلخیزی خاک و توصیه های کودی آزمون خاک است.  آزمون خاک، بخش قابل استفاده عناصر غذایی در خاک را برای محصولات نشان می دهد در صورتیکه آزمون گیاه نشان می دهد که چه مقدار از این عناصر غذایی توسط گیاه از خاک برداشت شده است.

دستگاه های برداشت میوه

ALIZADE بازدید : 496 سه شنبه 09 / 06 / 1395 : 14:17 نظرات ()

برداشت محصول‌های پر ارزش باغبانی، مانند توت فرنگی و سيب، كه يا زود زخم بر می‌دارند و يا بايد برگزيده شوند، با دست‌ انجام می‌گيرد. اما ساير محصول‌ها ممكن است به روش نيمه ماشينی و يا ماشينی برداشت شوند. برداشت نيمه‌ماشينی شامل محصول‌هايی مانند طالبی، كلم قمری، كلم گل و فلفل می‌شود كه هر چند كه با دست برداشت می‌شوند ولی درجه‌بندی و بسته‌بندی آنها به وسيله ماشين انجام می‌گيرد. برداشت ماشينی برای محصول‌هايی مانند كدو و كدو تنبل، در چند مرحله انجام می‌شود.

ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ

ALIZADE بازدید : 344 سه شنبه 09 / 06 / 1395 : 14:3 نظرات ()
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺎﺧﻪ ای از ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ رادر ﺑﺎﻓﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن ازﮔﯿﺎه ﻣﺎدری ودر ﭘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ، ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺎﻫﻨﮕﺎمﻣﺼﺮفﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮداﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺎﮔﯿﺎه و ﻧﯿﺰاﻧﺪاﻣﻬﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺜـﻞ داﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﯿﻮهﻫﺎ، ﺳﺒﺰﯾﻬﺎ،ﮔﻠﻬﺎی ﺑﺮﯾﺪه، ﻗﻠﻤﻪ، ﻧﻬﺎل و ﻗﺎرﭼﻬﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻮهﻫـﺎ و ﺳﺒﺰﯾﻬﺎی ﺗﺎزه اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ. از ﺳﺎل 1970-1994 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺒﺰی و ﻣﯿـﻮه 50% اﻓـﺰاﯾﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. 

 

تعداد صفحات : 5

اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟