loading...

علم کشاورزی

اسید هیومیک یکی از اجزاء اصلی مواد هیومیک است که به رنگ قهوه ای تیره می باشد.اسید هیومیک مخلوط متراکم و کمپلکس اسید های الی اروماتیک است. این ترکیب دارای گوگرد , ازت , فسفر با در صد های متفاوت و برخی

اثرات اسید های هیومیک روی درختان میوه

ALIZADE بازدید : 966 سه شنبه 26 / 02 / 1396 نظرات (0)

اسید هیومیک یکی از اجزاء اصلی مواد هیومیک است که به رنگ قهوه ای تیره می باشد.اسید هیومیک مخلوط متراکم و کمپلکس اسید های الی اروماتیک است. این ترکیب دارای گوگرد , ازت , فسفر با در صد های متفاوت و برخی از فلزات مانند کلسیم , منیزوم , مس و روی و غیره می باشد. اسید هیومیک مخلوط ناهمگون از چند ترکیب است که به طور کلی خواص شیمیایی مشابه دارند و چند وظیفه مختلف در خاک و روی رشد گیاه انجام می دهد. اسید هیومیک از نظر بیو شیمیایی ماده موثره هوموس است.
مصرف اسید هیومیک از طریق ابیاری قطره ای در کنترل تعدادی از بیماری های ریشه اثر بسیار موثر دارد. اسید های هیومیک می توانند اثر مثبت مستقیم روی رشد گیاه از طرق مختلف داشته باشند. گسترش رشد ریشه با مصرف اسید هیومیک, منجر به افزایش راندمان سیستم ریشه می شود . نشان داده شده است که اسید هیومیک سبب افزایش جذب ازت توسط گیاهان می شود , و موجب افزایش راندمان استفاده از ازت خاک می گردد .

همچنین می تواند سبب افزایش جذب پتاسیم , کلسیم , منیزیوم و فسفر گردد. ازکلروز و یا زردی در ختان میوه با مصرف اسید هیومیک جلوگیری می شود یا برطرف می گردد , احتمالا" نتیجه قدرت اسید هیومیک در قابل جذب نگه داشتن آهن می باشد.این پدیده می تواند بخصوص در خاک های قلیایی موثر باشد , که به طور طبیعی دچار کمبود آهن می باشند . مصرف اسید هیومیک در خاک موجب بهبود حاصلخیزی خاک , بویژه در ناحیه فعالیت خیلی زیاد ریشه می شود.اسید های هیومیک اثرات مطلوب روی تعادل غذایی بافت گیاه , جذب کود ها , رشد ریشه و اندام هوایی , عملکرد و کیفیت میوه درختان دارند.

مصرف اسید های هیومیک در خاک های دارای کمتر از دو درصد ماده الی بسیار موثر می باشد. در ازمایشی با مصرف اسید هیومیک وزن خشک ریشه درختان مرکبات افزایش یافت .
مصرف کود مایع دارای اسید هیومیک موجب افزایش وزن , عملکرد و مقدار مواد جامد محلول میوه سیب گردید. استفاده از اسید هیومیک با کاهش شدت بیماری ها می توانند سبب کم شدن مصرف قارچکش ها گردد. مصرف اسید هیومیک مانع فعالیت عامل بیماری زا در محیط ریشه درختان میوه در خاک گردید. در ضمن مصرف اسید هیومیک موجب بهبود کیفیت و عملکرد میوه درختان می شود.
اسید هیومیک با تشکیل و توسعه مطلوب و بهبود سیستم ریشه , درختان میوه را قادر می سازد از منابع موجود درخاک به شکل بهتر استفاده کنند.
عنصر کلیدی در تشکیل ترکیب هیومیک-رس خاک , اصلاح ساختمان خاک را اسان می کند و سبب افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک می گردد.
وجود واکنش هایی از نوع اکسین توسط اسید های هیومیک موجب افزایش رشد می شود.اسید های هیومیک با افزایش قابلیت نفوذپذیری غشا های گیاهی موجب بهتر شدن جذب عناصر غذایی می شود.
در مطالعه به عمل آمده در فلوریدا مصرف اسید های هیومیک رشد درخت مرکبات تازه کاشته شده را 250 درصد افزایش داد. در همان آزمایش علائم بیماری زوال درختان پیر مرکبات را کاهش داد. اسید های هیومیک اثر کلاته سازی روی عناصر ریز مغذی خاک دارند و آنها را برای ریشه درختان به صورت قابل جذب نگه می دارند. اسید های هیو میک به مقدار زیاد اثر اکسین یا سیتوکنینن دارد که موجب تحریک رشد و تولید در درختان میوه می شود.

یکی از وظایف اسید هیومیک اثر مثبت ان روی افزایش توسعه ریشه می باشد. طبق گزارش محققان, اسید هیومیک نسبت ریشه به اندام هوایی و همچنین تولید ریشه های نازک جانبی درختان زیتون را افزایش داد. مصرف اسید هیومیک در خاک های رسی موجب کاهش تثبیت پتاسیم و افزایش جذب پتاسیم گردید. اسید هیومیک را می توان برای اصلاح خاک جهت بهبود کیفیت و سلامت خاک مورد استفاده قرار داد , که در نهایت سبب بهبود کیفت میوه و تولید ان می شود. از نظر بیولوژیکی رشد گیاه را تحریک می کند , از نظر شیمیایی خواص تثبیت کنندگی خاک را تغییر می دهد , و از نظر فیزیکی موجب اصلاح خاک می گردد.

مصرف اسید هیومیک در خاک فعالیت آنزیمیو فتوسنتز را تحریک می کند, موجب افزایش رشد ریشه , تنفس می شود , و سبب حفظ میزان تعرق می گردد , نفوذپذیری غشا گیاه را افزایش می دهد ,موجب تقویت جذب عناصر غذایی می گردد , مقادیر ویتامین و پروتئین و عملکرد درختان میوه را افزایش می دهد. اسید هیومیک شرایط فیزیکی خاک را از نظر ساختاری , با افزایش هوادهی خاک , با اصلاح زهکشی خاک و نگهداری رطوبت خاک بهبود می بخشد . از نظر شیمیایی , خواص بافری درخاک را افزایش می دهد , یون های فلزی را در شرایط قلیایی کلاته می کند , کود های معدنی محلول در اب را در نواحی ریشه نگه می دارد و آنها را در هنگام نیاز آزاد می کند.

بعلاوه موجب تبدیل تعدادی از عناصر مثل ازت , فیفر , آهن , مس , کلسیم, منیزیوم به اشکال قابل استفاده برای گیاهان می گردد.اسید هیومیک بر رشد گیاه بسته به غلظت مورد استفاده تاثیر می گذارد و به عنوان هورمون عمل می کند , که موجب افزایش رشد می شود.

اسید هیومیک برخواص شکل ظاهری , فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی گیاهان مختلف اثر می گذارد و از این طریق موجب افزایش عملکرد و کیفیت میوه می شود.اسید هیو میک به طور مثبت وضع حاصل خیزی خاک را تغییر می دهد و موجب کاهش اثرات خطرناک کود های مصنوعی می گردد. از ان به عنوان مکمل کود های شیمیایی برای بالابردن فواید آنها در درختان میوه استفاده می شود. تحریک زردی یا کلروز در درختان میوه را بابهبود بخشیدن به جذب منیویم وآهن توسط گیاهان , به تاخیر می اندازد.

همچنین نیاز گیاهان به کود ها را با تقویت فعالیت ریز موجودات خاک کاهش می دهد. با اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی خاک , موجب افزایش نفوذپذیری خاک و نگهداری اب می گردد. اسید هیومیک می تواند درجه باز بودن روزنه های برگ را برای کم کردن تبخیر اب کاهش دهد ,به طوریکه گیاهان و خاک با نگه داشتن مقدار اب , نسبت به خشکی , سرما مقاوم می شوند.
اسید هیومیک قدرت کاهش و خنثی کردن میزان نمک خاک را به دلیل ترکیب خود دارد. کاربرد برگی اسید هیومیک می تواند از ایجادکلروز یا زردی با افزایش جذب یون های منیزیوم و اهن جلوگیری نماید. کاربرد برگی اسید هیومیک می تواند فتوسنتز را تقویت نماید , سبب بهبود رشد و نمو به ویژه قبل از افزایش تنش مصرف گردد. تحمل به تنش های زنده و غیر زنده از جمله مقاومت به بیماری ها افزایش می یابد. اسید هیومیک سیستم دفاعی گیاهان را با افزودن انتی اکسیدان طبیعی و اسید فنولیک افزایش می دهد.
در ذیل تعدادی از کود های مایع دارای اسید هیومیک معرفی می گردد :
1- اگریفول دارای 25 درصد اسید هیومیک , 25 درصد اسید فولیک , 4.5 درصد ازت , یک درصد پتاسیم و 45 درصد مواد آلی می باشد. در درختان میوه و مرکبات در طول دوره رشد 7-5 لیتر به تعداد 3 تا 8 مرتبه مصرف می شود و در درختان انگور به مقدار 7-5 لیتر در طول دوره رشد گیاه از زمان ریزش جوانه در 3 تا 5 مرتبه مصرف می گردد.
2- اگریفول آنتی سال دارای 10 درصد کلسیم , 18 درصد اسید هیومیک , 18 درصد اسید فولیک , 9 درصد ازت و 37 درصد مواد الی می باشد. همانند کود آگریفول در درختان میوه , مرکبات و انگور مصرف می شود.
کود های فوق را می توان از نمایندگی های شرکت گل سم گرگان و شرکت رها اندیش کاوان تهیه نمود.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 554
 • کل نظرات : 22
 • افراد آنلاین : 8
 • تعداد اعضا : 11
 • آی پی امروز : 46
 • آی پی دیروز : 134
 • بازدید امروز : 233
 • باردید دیروز : 451
 • گوگل امروز : 5
 • گوگل دیروز : 34
 • بازدید هفته : 2,132
 • بازدید ماه : 684
 • بازدید سال : 97,080
 • بازدید کلی : 1,197,065