loading...

علم کشاورزی

این مقاله حاوی نکات کلیدی در زمینه مدیریت پرورش مرغ‏‎ ‎مادر از زمان جوجه ریزی می باشد.علاوه بر ‏اندازه ‏گیری توانایی زنده ماندن,ما مدیریت‎ ‎گله در پرورش پولتهای خوب وموفقیت

مدیریت پرورش مرغ مادر از گرید تا هفته یازدهم

ALIZADE بازدید : 510 جمعه 10 / 06 / 1396 نظرات (0)

این مقاله حاوی نکات کلیدی در زمینه مدیریت پرورش مرغ‏‎ ‎مادر از زمان جوجه ریزی می باشد.علاوه بر ‏اندازه ‏گیری توانایی زنده ماندن,ما مدیریت‎ ‎گله در پرورش پولتهای خوب وموفقیت دررسیدن به وزن هدف را ‏درهرهفته ‏درنژاد راس شرح‎ ‎داده ایم‎. ‎
همچنین راهنمایی های مدیریتی مثمرثمر برای رسیدن به یکنواختی و هم وزنی گله با گرید‎ ‎کردن(تفکیک)در ‏روزهای 28-35 روزگی با هدف حذف هر گونه ناهماهنگی در گله است‏‎. ‎
بعنوان مثال یک گله10000تایی مرغ مادر بعد از گرید کردن به4دسته تقریبا یکسان از‏‎ ‎نظر جمعیت تبدیل ‏‏میشود,که دسته های 1,2,3,4به ترتیب سبکترین(1)-نزدیک به وزن‏‎ ‎هدف(2-3)سنگینترین(4) تقسیم ‏میگردد.اگر ‏این دسته بندی بخوبی انجام گیرد ضریب‎ ‎پراکندگی در هر دسته حدودا7-9خواهد گردید‎. ‎
نکات پرورشی از28تا105روزگی‎ ‎
مدیریت رشد و یکنواختی گله در این مرحله از پروسه رشد وابستگی اساسی به هم دارند.در‎ ‎این دوره ‏رشد و ‏پیشرفت شکل گیری عضلات مختلف مرغ ها در گروه ها اتفاق می افتد,که در‎ ‎جدول نشان داده ‏شده است‎. ‎
ساختار اسکلتی و شکل گیری عضلات تا 10هفته اول پرورش صورت میگیرد.مدیریت گله بر‏‎ ‎یکنواختی ‏اسکلتی ‏نقش اساسی دارد,با مدیریت موفق طی این دوره میتوان به استخوانبندی‎ ‎محکم و یکنواختی در ‏گله به آسانی دست ‏یافت‎. ‎
‎ ‎الف:ازروزاول تا پایان هفته3=مدیریت تهویه,دما,توزیع غذا,واکسن‎ ‎
ب:از روزاول تا پایان هفته4=توسعه سیستم اسکلتی,سیستم ایمنی,دستگاه قلبی,پوشش‎ ‎پر,اشتها‎ ‎
ج:ازهفته4تا پایان هفته7=دستیابی به وزن هدف با کمترین‎-cvادامه رشد اسکلت و ماهیچه‎ ‎و پوشش پر‎ ‎
د: ازهفته7تا پایان هفته15=دنبال کردن کامل وزن و نگهداری یکنواختی‎ ‎
ه: ازهفته15تا پایان هفته23=تحریک تناسلی به وسیله افزایش رشد-تحریک غذایی برای‎ ‎افزایش کامل وزن‏‎ ‎
ر: ازهفته23تا پایان هفته30=تحریک تولید به وسیله تحریک نوری و رشد-تحریک غذایی مرغ‏‎ ‎برای تولید‎ ‎
‎ ‎در هفته4درجه بندی گله و مدیریت یکنواختی و وزن بدن و سایز اسکلت مورد توجه باید‎ ‎باشد‎. ‎
در هفته21-22تحریک نوری‎ ‎
در هفته22-23جفتگیری‎ ‎
از هفته22تا30تغذیه خروس برای وزن گیری‎ ‎
‎  ‎برای تحقق این هدف,مدیریت کاربردی تا هفته دهم امری ضروری است تا تمام گروه بندی ها‏‎ ‎در ‏‏وزن1060گرم به یکنواختی خوبی برسند(ضریب پراکندگی7-9درصد یا‎ ‎یکنواختی10±85درصد).پس از اتمام ‏‏همگن کردن ضریب پراکندگی 8-9درصد و یا کمتر مطلوب‏‎ ‎می باشد‏‎. ‎
‎ ‎‏1‏‎:‎گروه سنگین وزن که باید اواسط هفته8و9 به وزن هدف برسد‏‎. ‎
‏2‏‎:‎گروه متوسط که باید در هفته7 به وزن هدف برسد‏‎. ‎
‏3‏‎:‎گروه کمتر از100گرم زیر استاندارد که باید اواسط هفته8و9 به وزن هدف برسد‏‎. ‎
‏4‏‎: ‎گروه بیشتر از100گرم زیر استاندارد که باید تا هفته 15 به وزن هدف برسد‏‎. ‎
‎وزن1060گرم در هفته دهم پرورش حاکی از مدیریت خوب در گله است.بیشترین رشد اسکلتی تا‏‎ ‎سن ‏‏70روزگی ‏اتفاق می افتد که پس از آن فرصت کافی برای جبران در وزن بدن و یکنواختی‎ ‎گله به طور ‏چشمگیر کاهش می ‏یابد.هر چند بعد از هفته دهم همبستگی بیشتری بین وزن بدن‏‎ ‎و رشد اسکلتی و ‏بالطبع آن اندازه بدن وجود دارد (در ‏مورد خروسها ما بین باروری‎ ‎دیرتر و اندازه اسکلتی همبستگی بالایی ‏وجود دارد‎). ‎
‎ ‎یکنواختی در وزن و اسکلت بدن پرنده هر دو مهم میباشند,چرا که پرندگان به محرکها‎ ‎واکنشهای قابل پیش ‏بینی ‏نشان میدهند که به دلایل زیادی این موضوع مهم میباشد.از‎ ‎واکسیناسیون(تحریک سیستم ‏ایمنی)برای اهداف ‏مختلف تا رسیدن گله به تولید استفاده‏‎ ‎میشود‎. ‎
یکنواختی بیشتر در گله منجر به سلامت ,تولید و کیفیت بهتر میگردد .بعد از اینکه‎ ‎درجه بندی با هدف ‏یکنواختی ‏در گله صورت گرفت مدیریت در سیستم تغذیه ای نقش کلیدی در‏‎ ‎حفظ یکنواختی خواهد داشت‏‎. ‎
مدیریت در سیستم تغذیه ای باید طوری باشد که هر مرغ به سهم مساوی خوراک در آن سالن‏‎ ‎دست یابد ‏که در ‏عمل اغلب اتفاق نمی افتد. در سالن پرورش, پرندگان سنگین تر به سهم‏‎ ‎خوراک بیشتر از حد ‏دسترسی پیدا کرده و ‏همین امر منجر به بدتر شدن یکنواختی در گله‏‎ ‎می گردد.مدیریت بستر و محدودیت ‏های گله محصور باعث می ‏گردد پرندگان رفتار یکسانی را‏‎ ‎بروز نداده و منجر به بروز مشکلات وابسته به آن ‏می شود‏‎. ‎
‎ ‎به دلایل زیر رقابت بین پرندگان در مصرف خوراک روزانه اتفاق می افتد‏‎: ‎
نگهداری پرنده ها در گله های بزرگ( گله های کوچکتر بهتر است‏‎) ‎
کانال سیستم تغذیه ای که منجر به گردش طولانی در سالن می گردد(بیش از 3دقیقه‎) ‎
کابالهای دانخوری که از چند پارتیشن بندی عبور می کنند که مدیریت خوراک اختصاص‏‎ ‎یافته به هر پارتیشن ‏را ‏سخت میکند‎. ‎
تنظیم نامنظم خوراک مخصوص هر پارتیشن‎ ‎
فضای بیشتر دانخوری به ازای هر پرنده (قبل از اینکه دان دور بزند تمام می شود‏‎) ‎
عدم دقت کافی در سیستم توزین خوراک‏‎ ‎
عدم دقت کافی در شمارش پرندگان ویا ضعف در نگهداری پن ها‎ ‎
‎  ‎کیفیت خوراک مصرفی ,وجود بالانس بین کیفیت مواد مغذی و میزان آن در یکنواختی گله‏‎ ‎نقش اساسی ‏دارد ‏‏.مصرف خوراک بیشتربا جیره کم تراکم امری ممکن می باشد. توزیع‎ ‎پلت/کرامبل های تهیه شده آسان ‏و کم ‏زحمت می باشد هرچند مشکل اصلی در مصرف خوراک کم‏‎ ‎تراکم می باشد . مشکل عمده درتوزیع ‏یکنواخت ‏خوراک ومقادیر کم خوراک درمسیر خوراکدهی‎ ‎میباشد که با کاهش مکرر خوراک به یک روز در ‏میان و یا ‏نسبت2به5 مشکل حل می گردد‏‎. ‎
در هر حال تغذیه زمینی(کانالهای ثابت در روی زمین)و استفاده از خوراک دهنده های‎ ‎زنجیری به همراه پلت ‏با ‏کیفیت و با دوام که به آسانی در دستگاه پخش می گردد و‏‎ ‎مدیریت مقادیر کم حجم خوراک روزانه در ‏میان ‏کشورهای اروپایی متداول است‏‎. ‎
به کارگیری داده های حاصل از توزین 2بار در هفته در مدیریت خوراک برای رسیدن به رشد‏‎ ‎کامل و متعادل ‏‏امری ضروری میباشد . افزایش منظم و کم خوراک به اندازه 1- 3 گرم ایده‏‎ ‎آل بوده و با این استراتژی تغذیه ‏ای ‏پرندگان به آرامی در هفته دهم وزن گرفته و به‏‎ ‎وزن هدف مورد نظر میرسند‎. ‎
ترسیم وزن گله بصورت گراف تمام اطلاعات مورد نیازمدیریت خوب رانشان نمیدهد.مدیریت‎ ‎خوب گله نیازمند ‏‏جابجایی صحیح و اصولی پرندگان درهرسالن بطور منظم میباشد. جابجایی‎ ‎صحیح و منظم وهمچنین ‏بررسی ‏پرندگان قسمت مهم درواحد پرورشی خوب است‏‎. ‎
قبل ازاعمال تغییرات مدیریتی در گله بکار بردن تجربه وقضاوت عاقلانه در قابلیت‎ ‎توانایی زنده مانی پرندگان ‏‏نقش مهمی دارد. درجه بندی نهایی در هفته دهم میان سالنها‏‎ ‎با هدف تغییر مکان پرندگان کوچک جثه ‏باقیمانده در ‏گله انجام می گیرد. در هفته 15‏‎ ‎تمامی پرندگان گله باید حداقل اختلاف با وزن هدف درآن سن ‏را داشته باشند ( با ‏وزن‎ ‎تقریبی 1525گرم و ضریب تغییرات 8 درصد‏‎). ‎
از هفته 15 به بعد پرندگان جهت آماده سازی برای بلوغ جنسی به رشد بیشتر نیازمند‎ ‎میباشند‎. ‎
اگر گله به قدر کافی وزن نداشته باشد توان پاسخ به محرک کامل نوری را نداشته‏‎ ‎ودرنتیجه تخم مرغهای ‏‏ناصاف,دوزرده و لمبه بیشتر میگردد‎. ‎
بنابراین بعداز هفته پانزدهم وزن بدن مرغها طی هر هفته 90-95گرم و حداکثرتا 175گرم‎ ‎در پیک تولید ‏درحال ‏افزایش میباشد‎. ‎
جهت نیل به این تغییرات نیازمند افزایش 10- 15درصدی مقدار خوراک مصرفی در هفته15 به‏‎ ‎بعد میباشیم و ‏این ‏را نباید فراموش کرد‏‎. ‎

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 554
 • کل نظرات : 22
 • افراد آنلاین : 10
 • تعداد اعضا : 11
 • آی پی امروز : 73
 • آی پی دیروز : 146
 • بازدید امروز : 271
 • باردید دیروز : 384
 • گوگل امروز : 19
 • گوگل دیروز : 40
 • بازدید هفته : 271
 • بازدید ماه : 1,676
 • بازدید سال : 98,072
 • بازدید کلی : 1,198,057