loading...

علم کشاورزی

برای انجام این کار ( کنترل رطوبت در فصل سرما ) به سه نکته باید توجه کرد. ‏‏1- هوای تازه ‏‏2- گرما ‏‏3- حرکت هوا. ‏‏ هوای تازه برای انتقال رطوبت اضافه از درون سالن به بی

عوامل موثر در کنترل رطوبت سالن های مرغداری در فصل سرما

ALIZADE بازدید : 794 شنبه 11 / 06 / 1396 نظرات (0)

برای انجام این کار ( کنترل رطوبت در فصل سرما ) به سه نکته باید توجه کرد. ‏
‏1- هوای تازه ‏
‏2- گرما ‏
‏3- حرکت هوا. ‏
‏ هوای تازه برای انتقال رطوبت اضافه از درون سالن به بیرون آن لازم است گرما برای افزایش دما و حفظ ‏‏رطوبت با توجه به جریان هوای سرد ورودی به کار رفته و جریان هوا به خروج رطوبت از بستر وبه تخلیه آن ‏‏از سالن پرورش کمک می کند. هر برنامه کنترل رطوبت دست کم باید شامل این سه بخش باشد.برای ‏مثال اگر ‏جریان هوای سرد را بدون افزودن گرما وارد بستر کنید میزان بسیار اندکی از رطوبت از بستر خارج ‏می شودبا ‏این وجود اگر هوای تازه و گرما بدون حرکت و جریان داشتن وارد شود، باز هم بستر خشک ‏نخواهد شدو البته ‏اگر گرما بصورت چرخشی وارد شودولی ورود خروج هوا (تبادل هوایی) را نداشته باشیم ‏باز هم بستر سالن ‏خشک نخواهد شد. این کار مثل خشک کردن لباس است . مثلا لباس های خیس را ‏درون خشک کن بگذارید ، گرما ‏را به آن افزوده و دستگاه را به چرخش درآرید ولی بدون هوای تازه، رطوبت از ‏خشک کن خارج نشده و در ‏نهایت لباس ها مرطوب باقی می مانند، اگر چنانچه گرما و هوای تازه وارد ‏دستگاه شود ولی چرخش انجام نشود ‏باز هم لباس ها کاملا خشک نخواهند شد. و در آخر اگر هوای تازه ‏وارد خشک کن در حال گردش شود ولی از ‏گرما خبری نباشد، زمان بیشتری برای خشک کردن لباس ها ‏لازم است. در نهایت به این نتیجه می رسیم که به ‏منظور حذف سریعتر رطوبت از لباس یا بستر به تبادل ‏هوایی، گرما و جریان هوا نیاز داریم. ‏
‏‎ ‎سیستم کنترل رطوبت در مرغداری شامل فن های تایمر دار برای خروج هوا ،دستگاه مادر مصنوعی/ ‏مشعل ‏گرمایی جهت تامین ذخیره گرمایی مناسب می باشد. واز همه مهم تر دریچه هایی (اینلت) است ‏که برای جایگزینی ‏هوا، گرما و خشکی به کار می روند بدین ترتیب هوای سرد وارد شده روی بستر به ‏جریان می افتد. اگر چه ‏میزان تاثیر این سیستم در حذف هوای مرطوب از بستر به فضای سالن بستگی ‏دارد. زیرا هوا تنها از طریق ‏دریچه ها وارد سالن شده و قبل از حرکت به سمت بستر می تواند شرایط ‏مناسبتری را بوجود بیاورد. البته هوای ‏سرد مرطوب از طریق شکاف های موجود در دیوارهای جانبی، شاتر ‏فن ها در های ورودی سیستم تونلی و ‏غیره هم وارد شده و سریعا به سمت کف رفته و باعث سرد شدن ‏پرنده و حذف کمتر رطوبت بستر می شود. در ‏نتیجه هر چه میزان هوای ورودی از طریق شکاف ها بیشتر ‏باشد. کنترل رطوبت بستر سخت تر می شود. برای ‏مثال وقتی هواکش حداقل سه تا 36 " در یک سالن با ‏درزهای بسیار وجود داشته باشد، بیش از 50درصد هوای ‏تازه از طریق شکاف ها وارد می شود و نه از ‏طریق اینلت های دیوارهای جانبی(شکل 1) یعنی فقط نصف هوای ‏تازه ورودی به کنترل رطوبت بستر کمک ‏می کند. متقابلا، سالنها با شکا ف های پوشیده شده (فشار استاتیک بیش ‏از 0.20" ) 80 درصد هوای ‏تازه، توسط سیستم اینلت سالن پیش از جریان آن بر روی سر پرنده بخوبی تهویه ‏می گردد. ‏
‏‎ ‎اگر سالن کاملا بدون روزنه وکیپ ساخته شود نیاز ی به کنترل سیستم اینلت نمی باشد و قبل از اینکه ‏هوای ‏ورودی به کف سالن برسد حداکثر گرما از آن استخراج می شود که این کار برای هوای وارد شده از ‏طریق اینلت ‏های دیوار های جانبی لازم است. تا باعث گردش هوا در سقف و مرکز سالن شده و در نهایت ‏به کف سالن می ‏رسد .اساسا هدف، افزایش مسافت گردش در سقف است تا هوای سرد ‏ورودی با هوای گرم جمع شده در تاج سالن ‏ناشی از سیستم گرمایی سالن و همینطور هوای گرم تولید ‏شده از پرنده ترکیب شده و تابه نحو موثر تری سالن ‏گرم شود.حرکت هوا در طول سقف سالن باعث می ‏شود تا دمای و رطوبت نسبی هوای سرد ورودی کاهش یابد ‏این کار باعث تسهیل در خشک شدن بستر ‏بدون سردشدن پرندها می شود. بعلاوه اینلت ها الگویی از چرخش ‏هوای مطبوعی را برای پرنده ها ایجاد ‏می کنند. هوای خروجی از اینلتها به سمت بالا تاج سالن حرکت کرده ‏،دوباره به کف برگشته ودر نهایت به ‏دیوارهای جانبی برمی گردد و رطوبت را از کف می زداید این حرکت ادامه ‏می یابد. ‏
باز شدن درست دریچه و فشار لازم برای وضعیت مناسب هوادهی هوای سرد و مرطوب ورودی ،از سالن ‏به ‏سالن متفاوت است اما عموما فشار استاتیکی بین "0.07 و 0.12" و همینطور باز کردن دریچه ‏ها به اندازه 2 ‏اینچ بهترین کار است‏
‏‎ ‎باز شدن مطلوب دریچه و فشار لازم به عوامل متعددی بستگی دارد:مثل نوع دریچه ، مکان دریچه ‏ها،عرض ‏سالن، صاف بودن سقف و اختلاف دمای بیرون و درون سالن . و در نهایت با توجه به ‏دهانه باز دریچه و فشار ‏موجود می توان الگوی جریان هوای مطلوب اینلت را فراهم کرد. که یکی از راه های ‏مشاهده الگوی جریان هوای ‏اینلت آویختن نوارهای ارزیاب از سقف یا چند ‏VCR ‎‏ قدیمی که باید به فاصله ‏هر 5 فوت از دیوار های کناری تا ‏تاج سقف سالن باشند. چیزی که باید به آن توجه کنید، حرکت شدید ‏نوارها ، با توجه به نوارهایی که بروی سقف ‏بوده و بندرت حرکت می کنند. راه دیگر تشخیص نصب درست ‏دریچه ها اینست که دمای سالن نباید در 30 ثانیه ‏اول تهویه کاهش یابدو یا حداقل هواکش کار کند. در واقع ‏هرچه پرنده بزرگتر شود افزایش دما به میزان یک یا ‏چند درجه در همان دقیقه اول تهویه در یک سالن کیپ و ‏مستحکم طبیعی است.اگر دما سریعا کاهش یابد در ‏حالیکه فن های تایمر دار به کارشان ادامه می دهند ‏در آن صورت قبل از اینکه هوا به سمت کف حرکت کند، ‏کاملا تهویه نشده و رطوبت زدایی از کف را سخت ‏تر می کند. توجه داشته باشید که افت شدید و سریع دما می ‏تواند بیانگر روشن بودن فن های تایمر دار به ‏تعداد زیاد باشد. ‏
ایده آل اینست که جهت پرورش جوجه های جوانتر پرورش دهنده نباید بیش از یک ‏cfm‏ فن تایمردار را در هر ‏‏فوت مربع فضای کف و یا بیش از 2 ‏cfm ‎‏ در هر فوت مربع فضای کف برای جوجه های بزرگتر استفاده کند. ‏‏چون قرار نیست سیلی از جریان هوای سرد را راه بیندازیم بلکه حجم کمتر هوا باید در زمان طولانی تری به ‏‏جریان بیفتد تا اختلاف دما و کیفیت هوا تغییر شدید نکند برای مثال متوجه می شوید که اگر از 2 فن 36" در ‏یک ‏دقیقه در هر 5 دقیقه استفاده کنید، بهتر است تا از 4 فن 36" 30 ثانیه ای در هر 5 دقیقه استفاده ‏شود. ‏
چطور می فهمیم که چه میزان فن های تایمر دار باید کار کند؟ از آنجا که سعی در کنترل رطوبت داریم، ‏یکی از ‏روشها، استفاده از جدول تهویه حداقلی بر مبنای مصرف آب پرنده است. یعنی هر چه ‏پرنده ها آب بیشتری ‏بنوشندباید آب بیشتری حذف شود یعنی فن های تایمردار بیشتری باید کار کند. اگر ‏چه جدول 1 برای شروع کار ‏مناسب است ولی در عمل برای تعیین میزان کار فن ها باید کنترل شود. ‏رطوبت نسبی هوا در سالن باید بین 50 تا ‏‏60 درصد باشد. یعنی اگر میزان رطوبت خیلی زیاد باشد، زمان ‏کار کردن فن باید افزایش یابد و اگر میزان ‏رطوبت خیلی پایین باشد ، زمان کار کردن فن ها باید کاهش یابد. ‏
‏‏ تشخیص اینکه که آیا سیستم دریچه ها میزان هوای مناسبی را روی بستر ایجاد می کند یا نه مهم است. ‏بنابراین ‏حذف حداکثر رطوبت بستر مهم می باشد. اگر چه نصب درست دریچه ، میزان جریان هوای ‏مناسبی را در بستر ‏ایجاد می کند ولی در بیشتر موارد، بخصوص با داشتن جوجه های کوچکتر ،زمانی این ‏کار حاصل می شود که ‏فن ها تهویه هوا (خروج هوا) در کمتر از 50در صد کل زمان کار کنند. وقتی فن های ‏خروجی خوب کار نکنند، ‏هوا راکد مانده و در نهایت حذف رطوبت از بستر صورت نمی گیرد. نکته دیگر ‏اینست که برای داشتن حداقل ‏سوخت مصرفی در فصل سرما رطوبت نسبی غالبا 60 تا 70 درصد است که ‏بیش از مقدار بهینه 50 تا 60درصد ‏می باشد. هر چه رطوبت بیشتر باشد حذف رطوبت از بستر سختر می ‏شود.اثر منفی رطوبت بالا تا حدودی با ‏افزایش جریان هوا در بستر تعدیل می شود. پس فرقی نمی کند که ‏برای جمع کردن رطوبت از حوله استفاده کنید، ‏اگر حوله خشک باشد، فقط کافی است آن را روی قسمت ‏مرطوب بگذارید ولی اگر حوله مرطوب باشد باید برای ‏جذب رطوبت آن را حرکت دهید یعنی حوله خیس تر ‏باشد، باید آن را بیشتر بچرخانید. ‏
بهترین راه تعدیل رطوبت استفاده از سیستم گردش هوا - فن (شکل 4) می باشد. استفاده از ‏سیستم گردش-فن نه ‏تنها باعث تفکیک طبقه ها می شود بلکه تهویه بهتری از یک انتهای سالن تا انتهای ‏دیگر سالن ایجاد می کند. که ‏در نهایت جریان هوا روی بستر بیشتر شده و به حذف رطوبت بستر کمک ‏میکند. سیستم مناسب و بهینه گردش- ‏فن باعث حرکت تدریجی و آرام هوا در بستر شده بطوریکه در ‏مناطق مجاور کناره ها سرعت گردش هوا ‏‏50‏ftmin‏ می شود و دیگر به پرنده آسیبی وارد نمی کند(کوران ‏نمی کند).اساسا فن ها باید بطور مداوم کار کنند ‏تا حذف رطوبت به حداکثر برسد ولی اگر تایمر دارند ، ‏خاموش شدن زمان بندی شده آنها برای عدم تداخل در ‏ورود جریان هوا از طریق دریچه ها لازم است. ‏
‏‎ ‎یکی از موارد مهم در کنترل رطوبت بستر اینست که هزینه گرمایش را به حداقل برسانیم. اگر چه برای ‏کنترل ‏رطوبت بستر در فصل سرما به مقداری گرما نیاز داریم ولی باز هم میزان آن به عملکرد سیستم ‏دریچه های سالن ‏بستگی دارد. اگر سالن کاملا بدون درز و روزنه وکیپ ساخته شده باشد خروج هوا و ‏جایگزینی آن (تبادل هوا ) ‏بهتر کنترل شده و هوای ورودی از دریچه ها به حداکثر می رسد و در عوض تهویه ‏بهتری و استفاده بهتر از ‏گرمای دستگاه مادر مصنوعی / هیتر و گرمای حاصل از بدن پرنده می شود. ‏اگرچه گاها کنترل رطوبت بستر ‏چندان ضروری نمی باشد ولی با توجه به کنترل هوا ورودی و رطوبت نسبی ‏سالن، این کار باید انجام شود. کنترل ‏درست بستر سبب می شود محیط بهتری برای جوجه ها حاصل ‏شود که در نهایت عملکرد و سلامت آنها تضمین ‏می شود. ‏

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 554
 • کل نظرات : 22
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 11
 • آی پی امروز : 46
 • آی پی دیروز : 134
 • بازدید امروز : 248
 • باردید دیروز : 451
 • گوگل امروز : 5
 • گوگل دیروز : 34
 • بازدید هفته : 2,147
 • بازدید ماه : 699
 • بازدید سال : 97,095
 • بازدید کلی : 1,197,080