loading...

علم کشاورزی

• سلامت جوجه ها در زمان تفریخ می تواند بر روی کیفیت جوجه های گوشتی ، مراحل رشد و ویژگی های گوشت آنها تأثیر بگذارد. غربال جوجه های ضعیف بعد از تفریخ انجام می گردد. جوجه های سالم را می توان با نگاه

ناف التیام نیافته

ALIZADE بازدید : 593 12 / 06 / 1396 نظرات (0)
• سلامت جوجه ها در زمان تفریخ می تواند بر روی کیفیت جوجه های گوشتی ، مراحل رشد و ویژگی های گوشت آنها تأثیر بگذارد. غربال جوجه های ضعیف بعد از تفریخ انجام می گردد. جوجه های سالم را می توان با نگاه کردن به هوشیاری آنها ، وجود هر گونه جراحت و یا نقص و بررسی وضعیت ناف تشخیص داد.
• تحقیقات منتشر نشده ای نشان داده است که جوجه های با ناف دکمه ای کوچک به خوبی جوجه های با ناف به طور کامل بسته شده تفریخ را انجام نمی دهند، که این منتج به کاهش وزن جوجه های گوشتی شده که به دلیل عدم تشخیص عفونت کیسه زرده در زمانی که جوجه ها درجه 1 بوده اند می باشد.
• در حال حاضر هیچ روش علمی و استانداردی برای ارزیابی کیفیت جوجه های تفریخ شده وجود ندارد و معمولاً این کار با توجه به مشاهدات فردی (بصری) کارکنان جوجه کشی و یا کشتن جوجه ها جهت نمونه برداری از حضور باکتری ها در کیسه زرده، صورت می گیرد که هیچ یک از این روش ها برای تشخیص عفونت کیسه زرده در جوجه های تازه تفریخ شده دارای سرعت و اعتبار کافی نیستند.
ابزار جدید تشخیصی
دمانگاری بوسیله مادون قرمز (IRT) ، اندازه گیری دمای سطح یک شیء و نمایش این اطلاعات به عنوان یک تصویر می باشد . به تصویر سمت چپ نگاه کنید که در آن نمای یک جوجه که به پشت خوابانیده شده نشان داده شده است . در قسمت بالا ناف، پاها در هر دو طرف و شکم در وسط می باشد . نواحی زرد رنگ گرمتر و نواحی آبی و سیاه سردتر هستند. این تکنولوژی در گاو و اسب برای تشخیص زود هنگام جراحت و عفونت ها قبل از بروز علائم دیده می شود. با تشخیص به موقع عفونت ها، درمان مؤثر خواهد شد. این درمان اولیه هزینه های مربوط به راندمان تولید ضعیف و احتمال افزایش مرگ و میر را کاهش می دهد.
ناف سیاه
هدف از این تحقیقات ، ارزیابی IRT به عنوان یک ابزار برای تشخیص به موقع عفونت کیسه زرده در جوجه های گوشتی می باشد. اگر IRT در تشخیص عفونت کیسه زرده مؤثر باشد، این روش می تواند حذف های غیر ضروری جوجه ها را پس از تفریخ کاهش دهد و کیفیت جوجه های گوشتی و راندمان تولید را بهبود ببخشد.
جوجه های سالم و ناف دکمه ای
آنچه ما انجام داده ایم: جوجه های با ناف دکمه ای جزئی، در یک مکانی از یک کارخانه جوجه کشی تجاری جمع آوری شدند . جوجه ها به جز، ناف دکمه ای آنها سالم به نظر می رسند (تصویر شماره 8763 در سمت راست). جوجه های سالم با ناف های کاملاً بسته شده نیز جمع آوری شدند (تصویر با شماره 9273 در سمت چپ). تصاویر توسط دوربین IRT در سنین 0 ، 3 و 6 روزگی گرفته شده است. دمای نواحی ناف جوجه ها اندازه گیری گردید. جوجه ها نیز در این روزها وزن شده و سلامت عمومی آنها به صورت بصری مورد بررسی قرار گرفت. همه جوجه ها به مدت 6 هفته رشد کردند. مصرف خوراک و مرگ و میر در کل دوره رشد تحت نظارت قرار گرفت. در سن 6 هفتگی پرندگان به صورت جداگانه وزن کشی شدند و سپس به مرکز پردازش تجاری فرستاده شدند.
آنچه ما فهمیدیم: در سن 0 روزگی هیچ اختلافی در وزن جوجه های با ناف سالم و ناف دکمه ای وجود نداشت. در روز 3، جوجه های سالم نسبت به جوجه های با ناف دکمه ای سنگین تر بودند و در 42 روزگی جوجه های گروه سالم هنوز هم سنگین تر از جوجه های گروه ناف دکه ای بودند (به جدول زیر نگاه کنید).

وزن در 42 روزگی

وزن در 6 روزگی

وزن در 3 روزگی

وزن در 0 روزگی

تیمار

a2575

a128.9

a77.9

a43.9

سالم

b2471

b119.5

b74.2

a44.6

ناف دکمه ای

در جدول فوق و تمام جداول دیگر در این گزارش، مقادیر با حرف "a" نسبت به مقادیر ی که در یک ستون با حرف کوچک "b" نشان داده شده اند اختلاف آماری دارد.

هیچ اختلافی بین گروه سالم و گروه ناف دکمه ای در ضریب تبدیل غذایی و مرگ و میر وجود ندارد. در هر دو گروه جوجه های سالم و ناف دکمه ای، از روی وزن در 0 روزگی، وزن بعدی تا حدی قابل پیش بینی بود. پرنده های با وزن 0 روزگی پایین تر از متوسط در طول تولید سبک تر می مانند و پرندگان با وزن 0 روزگی بیشتر سنگین تر می شوند. وزن 3 روزگی و 42 روزگی در جوجه های ناف دکمه ای همبستگی بیشتری نسبت به جوجه های سالم دارد. این بدان معنی است که آن دسته از جوجه های ناف دکمه ای که قادر به بدست آوردن وزن مناسبی در مراحل اولیه هستند به احتمال زیاد دارای وزن بالاتری در طول دوران پرورش می باشند. بسیاری از تحقیقات قبلی نشان داده است که وزن اولیه و وزن حمل (کشتار) به هم مرتبط هستند. اما این ارتباط ممکن است در جوجه های ناف دکمه ای حتی قوی تر هم باشد، که این در همه گله های جوجه های گوشتی وجود دارد.

 

ماکزیمم دمای 6 روزگی (0C)

ماکزیمم دمای 3 روزگی (0C)

ماکزیمم دمای 0 روزگی (0C)

تیمار

a38.3

a38.4

a36.6

سالم

a38.5

b38.1

b36.4

ناف دکمه ای

در جدول فوق تمام جداول دیگر در این گزارش، مقادیر با حرف "a" نسبت به مقادیر ی که در یک ستون با حرف کوچک "b" نشان داده شده اند اختلاف آماری دارد.

حداکثر دمای منطقه ناف در 0 و 3 روزگی در جوجه های سالم گرمتر از جوجه های ناف دکمه ای بود. در 6 روزگی ، دیگر اختلاف قبل در دمای ناف بین گروه ها وجود نداشت. در جوجه های ناف دکمه ای دمای ناف در صفر روزگی، همبستگی مثبتی با دمای ناف در 6 روزگی داشت و نیز وزن در روزهای 6 و 42. اما در جوجه های سالم این طور نیست. این نشان می دهد که در جوجه هایی که در حال حاضر به وسیله عفونت دچار تنش شده اند (جوجه های ناف دکمه ای) توسط درجه حرارت در صفر روزگی می توان کیفیت جوجه و عملکرد آن را در هفته اول زندگی و فراتر از آن پیش بینی نمود. از جوجه های ناف دکمه ای ، جوجه هایی که ماکزیمم دمای سطح ناف پایین تری در زمان هچ دارند، به احتمال زیاد در ادامه دمای ناف پایین تری دارند و نیز به احتمال زیاد وزن کمتری دارند. همچنین بین دمای ناف در 3 و 6 روزگی و وزن در 42 روزگی در جوجه های ناف دکمه ای همبستگی وجود داشت. این نتایج به این معنی است که IRT می تواند برای تشخیص اینکه کدام یک از جوجه های ناف دکمه ای در زمان پرورش از بین خواهند رفت و کدام پرورش خوبی انجام خواهند داد و می توانند در مزرعه مرغ گوشتی قرار بگیرند، کمک کند.
ته خط : IRT ممکن است ابزار مناسبی باشد برای تشخیص اینکه کدام یک از جوجه های ناف دکمه ای در واقع جوجه های ضعیفی هستند (که باید حذف شوند) و کدام جوجه ها به طور معمول به عنوان جوجه های گوشتی خواهند رفت و باید برای مزارع مرغ گوشتی فرستاده شوند.
از اینجا کجا برویم؟
تحقیقات بیشتری برای تأیید نتایج مورد بحث در اینجا نیاز می باشد تا ببینیم که آیا IRT ابزار مؤثری برای جداسازی کیفی جوجه ها با در نظر گرفتن سویه های مختلف ژنتیکی، سنین مختلف گله مرغ مادر و مشکلات گله مادر می باشد؟
اگر اطلاعات بیشتری جمع آوری شود، دستور العمل ها می تواند برای دمای قابل قبول ناف با IRT به جهت بهینه سازی کیفیت خوب جوجه ها و عملکرد جوجه های گوشتی گسترش یابند.
مفاهیم صنعتی
روش های متداول برای تعیین کیفیت جوجه قابل اطمینان نبوده و متناقص هستند. در حال حاضر در هر صد جوجه ای که از جوجه کشی ها برای مزارع مرغ گوشتی فرستاده می شود دو جوجه نامناسب وجود دارد و تاکنون تا 2% مرگ و میر جوجه های گوشتی که ممکن است به دلیل کیفیت پایین جوجه اتفاق بیافتد (یا دیگرعوامل جوجه کشی) پذیرفته شده است.
اگر روش های علمی بیشتری برای نشان دادن کیفیت جوجه ها وجود داشت ، کیفیت جوجه ها می توانست در روز تفریخ و قبل از اینکه جوجه ها برای مزارع مرغ گوشتی فرستاده شود، به دقت مورد قضاوت قرار گیرد.
این تکنولوژی دارای پتانسیل لازم برای بهبود سلامت طیور و امکانات عیب شناسی می باشد. به واسطه استفاده از IRT ، تشخیص های زودتر و دقیق تری از عفونت کیسه زرده امکان پذیر می شود. IRT ، می تواند یک ابزار ارزشمند برای جوجه کشی ها و کل زنجیره طیور فراهم کند.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 554
 • کل نظرات : 22
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 11
 • آی پی امروز : 86
 • آی پی دیروز : 152
 • بازدید امروز : 333
 • باردید دیروز : 336
 • گوگل امروز : 29
 • گوگل دیروز : 66
 • بازدید هفته : 333
 • بازدید ماه : 14,098
 • بازدید سال : 80,560
 • بازدید کلی : 1,180,545