loading...

علم کشاورزی

انتخاب پست لاروبهترین سن برای ذخیره مستقیم لارو در استخرها مرحله PL -۱۴ تا –۱۸ PL برای میگوی ببری و PL – ۱۰تا PL - ۱۵برای میگوی سفید هندی است. در هچری، اختلاف سایز درمیگوی ببری از ۱۵- PL ب

انتقال و کشت لارو میگو در استخر

ALIZADE بازدید : 478 سه شنبه 21 / 06 / 1396 نظرات (0)

انتخاب پست لارو
بهترین سن برای ذخیره مستقیم لارو در استخرها مرحله PL -۱۴ تا –۱۸ PL برای میگوی ببری و PL – ۱۰تا PL - ۱۵برای میگوی سفید هندی است. در هچری، اختلاف سایز درمیگوی ببری از ۱۵- PL به بعد در تراکم بالا شروع می شود. اما لاروها در داخل استخرهایی که بزرگترند پرورش می یابند و به صورت یکنواخت رشد می کنند. انتخاب لارو و میزان ذخیره بر اساس انجام آزمایشات استرس لاروها انجام می گیرد، سایر معیارهایی که در نظر گرفته می شود شامل حمل و نقل و سازش. هاپا و تراکم ذخیره در استخرها و درجه بندی کیفی لارو‎ها می‎باشد.
آزمایشهای استرس لاروها
کاهش شوری و آزمایشات فرمالین دو آزمایش اصلی استرس هستند که برای ارزیابی کیفیت لاروها استفاده می شوند. این آزمایشات در هچریهایی که کیفیت آنها قبل از خریداری تعیین شده انجام می شود.
شوری: بررسی شوری مخزن هچری دارای پست لارو باید ابتدای برداشت انجام گیرد. اگر شوری ppt ۳۲ باشد، این آب را با آب درون یک وان پلاستیکی ۲۰ لیتری که دارای شوری ppt۱۲ است مخلوط می‎کنند. بوسیله اختلاط دو نوع آب شور و شیرین، شوری تعدیل می شود (تبدیل به شوری PPt ۲۰). سپس ۱۰۰ عدد لارو از هچری (با شوری ppt ۳۲ )بیرون آورده و به داخل وان پلاستیکی که محتوی آب ppt۱۲ است معرفی می‎شود. تحت شرایط هوادهی بقا و رفتار را با آزمایش استرس ۲ ساعته مطالعه می کنند. اگر درصد بقا ۹۰ درصد و بیشتر باشد، کیفیت لارو خوب گزارش می شود. بقا ۷۰ تا ۸۹ درصد قابل قبول است.لاروهایی که بقا آنها به زیر ۷۰ درصد می رسد ضعیف هستند.فرمالین: انجام آزمایش مشابه دریک مخزن پلاستیکی محتوی ۲۰ لیتر آب حاوی PPM ۲۰۰ فرمالین.تحت هوادهی، بررسی رفتار میگو در آزمایش استرس ۲ ساعته. کیفیت لارو در صورتیکه بقا ۹۵ درصد یا بیشتر بدست آید خوب است، د ر۸۰ تا ۸۹ درصد مناسب و زیر ۸۰ درصد ضعیف است (بعد از مدت زمان ۲ ساعت).
روشهای دیگر
۱- داخل روده پست لارو باید کاملاً پر باشد. وجود روده خالی یا روده ای که کاملاً پر نشده است، بدین مفهوم است که لارو خوب تغذیه نشده و آثار بیماری بزودی ظاهر می شود.
۲- در صورتی که نسبت عضلات در وسط ششمین بند شکمی ۴:۱ باشد نشان دهنده این است که لاروها رشد خوبی داشته و سالم هستند. بررسی این مورد با ذره بین دستی انجام می شود.
وقتی که با ذره بین دستی یا میکروسکوپ بررسی شدند، لاروها باید شسته شوند و پوسته بدون هیچگونه آلودگی و هیچ آسیبی (نکروز ) درروی پوشش محافظ خارجی باشد.
۳- وقتی که آب دراستخر با نیروی گریز از مرکز می چرخد لاروهای خوب شنا خواهند کرد واز مرکز دور می شوند. به هنگام فرونشست حرکت، لاروهای خوب، به اطراف متمایل شده و به آنجا می چسبندو لاروهای ضعیف د رمرکز روی هم انباشته می شوند.
به محض رها شدن به داخل استخرها، لارو های سالم به سمت کف استخر فروخواهند رفت و لاروهای ضعیف در سطح آب باقی خواهند ماند و با جریان آب حرکت می کنند.
حمل و نقل و سازش با شرایط جدید
لاروها در جعبه های پلاستیکی دوجداره که محتوی ۱ آب و ۲ اکسیژن است قرار می‎گیرند. تعداد لاروها د رجعبه بستگی به اندازه لارو، فاصله، درجه حرارت آب و غیره دارد.تراکم جعبه ها در حدود ۵۰۰ پست لارو در لیتر، در نظر گرفته شده اند که برای زمان مشخصی از حمل و نقل مناسب است. استفاده از تریس (تریس – هایدروکسی متیل آمینو متان ) در PPm ۱۰۰ یا آمونیا ساپرسنت (مواد کاهنده آمونیاک)۲ یا کربن فعال از ۲/۰ تا ۴/۰ گرم در لیتر میزان بقا را در حمل و نقل بهبود می بخشد. به محض ورود پست لارو به محیط پرورشی، آب حامل پست لارو و آب استخر هایی که در آنها ذخیره می شوند از لحاظpH ، شوری و درجه حرارت مورد بررسی قرار می‎گیرند در صورتیکه اختلاف شوری بین دو محیط (محیط حمل و نقل و محیط پرورشی) ppt۵، اختلاف pH ۵/۰ و تفاوت درجه حرارت ۲ درجه سانتی گراد باشد، حدوداً یک ساعت زمان نیاز است تا لاروها به وضعیت جدید عادت کنند. زمانیکه تفاوت زیادی در شوری بین هچری و بیرون محیط پرورشی که لارو ها از آنجا تهیه می شوند(بیشتر از ppt۵ ) رخ دهد،پرورش دهنده به اپراتور هچری اطلاع می دهد تا از سه روز قبل به کاهش شوری درهچری بپردازد.زمان ایده آل برای ذخیره پست لارو بین ساعات ۴ تا ۸ صبح برای روزهای آفتابی و درهر زمانی از روز برای روزهای ابری است. در پرورش نیمه متراکم و متراکم، PL-۱۵ جهت ذخیره سازی بهتر است زیرا سایز لاروها یکنواخت خواهد بود و در نتیجه د راستخر ها رشد یکنواختی خواهند داشت. به محض ورود به محیط پرورشی، ابتدا جعبه‎های محتوی لاروها را به ۴ گروه تقسیم می کنندو سپس به ۴ قسمت استخر انتقال می‎دهند. آنگاه جعبه ها باز می شوند و مقداری از آب استخر به آب داخل جعبه های پلاستیکی اضافه می شود تا جاییکه آب داخل جعبه با آب استخر از لحاظ شوری،PH و درجه حرارت یکنواخت گردد. اکنون پست لاروها آماده معرفی به داخل استخرها هستند.
هاپا و ذخیره استخر
پس از اینکه پست لاروها به شرایط جدید عادت کردند، ۱۰۰ عدد از آنها شمرده می شوند و به داخل هاپا با اندازه ۲/۱×۱ متر که از قبل داخل استخرها ساخته شده بودند آزاد می شوند. هاپا با مش ۲۴ ساخته شده است که پست لاروها نتوانند فرار کنند. حداقل وجود ۲ هاپا در هر استخر ضروری است. پس از رها سازی ۱۰۰ لارو در هاپا، لارو ها‎ی هم وزن به داخل استخرها رها سازی می شوند. به محض رها سازی، پست لاروها باید به سمت کف استخر حرکت کنند، که این موضوع نشان می دهد که کیفیت پست لاروها و کیفیت آب استخر مناسب است. پست لاروهای ضعیف درسطح شنا می کنند و گاهی نیز به اطراف رانده می‎شوند.میزان بقا در هاپا ۲۴ ساعت بعد از ذخیره سازی بررسی می شود و اگر میانگین بقا ۸۰ درصد یا بالاتر باشد، کیفیت لارو خوب در نظر گرفته می شود. بقا از ۶۰ تا ۷۹ درصد متوسط و کمتر از۶۰ درصد ضعیف می باشد. جایی که بقا زیر ۶۰ درصد است بررسی مشکل است زیرایا کیفیت پست لاروها بد است و یا آب استخرها مناسب نیست .اگر لاروها در۳ یا ۴ استخر درهمان روز ذخیره شده باشند، بقا دراستخرهای دیگر به درک مساله کمک خواهد کرد. اگر بقا درهمه استخرهای ذخیره سازی به طور همزمان پایین باشد،کیفیت پست لاروها ضعیف می باشد. درمواردیکه بقا خوب در یک استخر وجود دارد کیفیت آب بقیه استخرها باید براساس شرایط آن استخر تنظیم شود تا از مرگ و میر بیشتر جلوگیری شود. به علاوه جایی که بقا زیر۶۰ درصد یا حدود ۵۰ درصد است، لاروها از درون هچری‎‎ های دیگر نیز که چنین وضعیتی دارند (۵۰ درصد ذخیره آغازین ) فوراً ذخیره می شوند اگر بقا زیر ۵۰ درصد باشد، آب استخر به طور کامل تخلیه می شود و دوباره ذخیره سازی انجام می گیرد.ذخیره سازی مستقیم لارو در صورتی برای استخرها‎ی نیمه متراکم و متراکم مناسب است که از استرس ناشی از دستکاری زیاد لارو جلوگیری شود. جابجایی زیاد لاروهای بزرگ (۵۰-PL) از نوزادگاه (استخرهای نرسری)، باعث استرس شدید می شود.تولید لارو از تخم در محیط‎های پرورشی کوچک خوب است اما روش گرانی است. تولید لارو در محیط پرورشی به پرورش دهنده کمک می کند که استخرهای پرواری بندی را بدون هیچگونه شتابی آماده سازی کند و بطور دقیق بقا را د راستخر های پروار بندی ارزیابی کند. این مساله پرورش‎دهنده را قادر می سازد تا مقدار جیره غذایی ماهی را در سطح درست تنظیم نماید واز افزایش یا کاهش بی رویه غذا که هر دو موجب صدمه می گردد بپرهیزد.در یک استخر جدید حداقل ظرفیت، جهت ذخیره سازی در نظر گرفته می‎شود و اینچنین تا حدودی مشکلات محیط پرورشی حل می شود.
معمولاً ظرفیت ذخیره بستگی دارد به:
۱- طبیعت یا محیط طبیعی
۲- نقشه، ساختار و اندازه استخر
۳- وجود امکانات قابل دستر سی در محیط پرورشی (ماشین آلات مانند هواده ها)
۴- تعداد محیط پرورشی در آن ناحیه
۵- تغییرات فصلی در شوری، درجه حرارت و غیره
۶- سایز مورد انتظار برای رشد
۷- تجربه سرپرست
میزان کیفیت لاروها
به منظور انجام آزمایشات برای تعیین کیفیت لاروها، آنها را درسه گروه بسیار خوب، خوب و ضعیف طبقه بندی می‎کنند.به لاروهایی که دراثر شرایط بد بیرون و آسیب بدنی کیفیت بدی دارند، امتیازی نمی دهیم، زیرا این لاروها باید به روش صحیحی دور ریخته شوند. یک پرورش دهنده می تواند کیفیت لاروها را از روی مقدار تعیین شده اش ارزیابی کند. لاروها تنها وقتی انتخاب می شوند که میزان مرغوبیت آنها بالای ۷۰ باشد.در صورتیکه میزان مرغوبیت لارو ۸۰ درجه و بالاتر و بقا هاپا ۹۰ درصد وبالاتر باشد(بعد از ۲۴ ساعت)، یک پرورش دهنده ماهی می تواند به بقا ۷۰ درصد و بالاتر در پایان دوره پرورش برسد. بنابراین کیفیت آب استخر برای بدست آوردن میزان مناسب، بررسی می شود.

 

مجموعه آموزشی پرورش میگو (تولید احداث مزرعه تغذیه و بیماری ها و...) + تصاویر(آموزش های لازم برای پرورش میگو در خانه)


دانلود فایل

 

 

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 554
 • کل نظرات : 22
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 11
 • آی پی امروز : 75
 • آی پی دیروز : 146
 • بازدید امروز : 283
 • باردید دیروز : 384
 • گوگل امروز : 19
 • گوگل دیروز : 40
 • بازدید هفته : 283
 • بازدید ماه : 1,688
 • بازدید سال : 98,084
 • بازدید کلی : 1,198,069