loading...

علم کشاورزی

1- اسپیره سفید یا گل عروس 2- اسپیره پُرپر 3- اسپیره سرخ 4- اسپیره رعنا 5- اسپیره سرخ ابلق 6- برگ نو برگ درشت 7- برگ نو معمولی 8- برگ نو ابلق طلایی 9- شمشاد رسمی 10- شمشاد ابلق سفید 11- شمشاد ابلق زرد 12- شمشاد نعنایی 13- شمشاد اناری 14- سرو تبری (نوش) 15- سرو خمره ای 16- تمشک 17- زرشک برگ قرمز 18- پیرو کانتا 19- دوتزیا گیاهان مورد استفاده در دیوار های سبزActinidiaکیوی(درختجه ای بالا رونده-استفاده زینتی دارد و از میوه آن نیز استفاده می گردد)TrifoliataشبدرAristolochiaچپقک خزری-رودباری-زاگرسیCompsisپیچ…

معرفی کاربردی گیاهان در طراحی منظر

ALIZADE بازدید : 939 دو شنبه 08 / 06 / 1395 : 14:16 نظرات ()

1- اسپیره سفید یا گل عروس

2- اسپیره پُرپر

3- اسپیره سرخ

4- اسپیره رعنا

5- اسپیره سرخ ابلق

6- برگ نو برگ درشت

7- برگ نو معمولی

8- برگ نو ابلق طلایی

9- شمشاد رسمی

10- شمشاد ابلق سفید

11- شمشاد ابلق زرد

12- شمشاد نعنایی

13- شمشاد اناری

14- سرو تبری (نوش)

15- سرو خمره ای

16- تمشک

17- زرشک برگ قرمز

18- پیرو کانتا

19- دوتزیا

گیاهان مورد استفاده در دیوار های سبز

Actinidia
کیوی(درختجه ای بالا رونده-استفاده زینتی دارد و از میوه آن نیز استفاده می گردد)

Trifoliata
شبدر

Aristolochia
چپقک خزری-رودباری-زاگرسی

Compsis
پیچ اناری(بومی شمال آمریکاو ژاپن و چین)

Celastrus
شمشاد

Clematis
گیاهی چوبی و بالا رونده(شش گونه دارد:سرخ – بنفش – لاجوردی و...)

Cotoneaster
شیرخشت 16 گونه درختچه ای دارد(مازندرانی-فیروزکوهی-تاجیک-کرمانی-برگ ساده-لرستانی-زاگرسی-سیاه-سکه ای-خراسانی-مومی-هرمزی-ترکمنی و ...)

Fortuynia
شب بو(در مناطق بیابانی هم می روید)

Hedra
پاپیتال
گونه ها و فرم های اصلاح شده زیادی از آن نیز امروزه در پارکها-حیاط منازل و باغ های گیاه شناسی کاشته شده است(ساقه رونده دارد و بسیار بردبار و سایه پسند است)

Homulus
رازک
یک گونه علفی بالا رونده دا رد که درشمال ایران و جنگل های ارسباران می روید.

Lonicera
پیچ امین الدوله
(پلاخور-شونگ-شن)گل های زیبا و معطر دارد.

Parthenocissus
موچسب
درختچه ای بالا رونده و همیشه سبز

Vitisberlandieri
انگور- مو – تاک
درختچه ای بالا رونده و میوه دار(گونه ای به نام V.Sylvestris دارد)

Polygonum auberti
بند واش – علف هفت بند
35 گونه علفی یا بوته ای یکساله یا چند ساله

Pyracantha
شیر خشتی
در ایران یک گونه گیاه درختچه ای خودرو دارد.گیاهی است زینتی.

Wisteria
گلیسین

درختان سایه انداز و پوشاننده:

عرعر- بید مجنون- چاودار- داغداغان- پائولونیا- شاه بلوط هندی – توت امریکایی-

درخت لاله – ابریشم - افرا سیاه - نارون

درختان سریع الرشد:

سرو نقره ای – عرعر- دم موشی - زیتون تلخ - چنار - سدروس - افرا سیاه –

اقاقیا – پائولونیا- توت آمریکایی – لاله- ابریشم.

درختان مقاوم به گرد و خاک:

عرعر- زالزالک - ژنکیو- چنار- لیلكی امریکایی - ماگنولیا- بید مجنون – اقاقیا - داغداغان.

گیاهان میوه وحشی (زینتی) برای پارک ها:

گلابی – آلو - آلوچه – سیب - پسته – مو - فندق – گوجه – زیتون – انجیر – گیلاس – انار – ازگیل - آلبالو تلخ - زالزالک - شیر خشت.

گیاهان جاذب پرنده:

یاس وحشی - زیتون – زغال اخته - امین الدوله - پیروکانتا – خاس - اسپیره-

یاس خوشه ای انگور زینتی.

مناسب خاک آهکی

زیتون معمولی - زربین - سرو خمره ای - چنار - زبان گنجشک.

مناسب آب و هوای مدیترانه ای

زربین- زیتون معمولی – برگ بو – انجیر.

دارای بافت خشن

عرعر - ماگنولیا - انجیر - خرمالو - نخل زینتی- شاه بلوط هندی

دارای بافت نرم

ابریشم - لیلكی – ابریشم مصری – بید.

درختان آشغال ریز

زیتون تلخ - زیتون معمولی - اقاقیا- توت آمریکایی.

گیاهان معطر

سروناز - برگ بو- گل یخ- گل سنجد- یاس خوشه ای- اقاقیا - نمدار- پائولونیا- ماگنولیا.

درختان آبدوست

چنار - توسکا – بید مجنون- درخت لاله

درختان جنگلی

سرونقره ای - افرای سیاه - زبان گنجشک - اقاقیا - توسکای قشلاقی - ارغوان-

کاج سیلوستر- بلوط - گز- شاه بلوط – سدروس - عرعر.            

درختان بادشکن

توت آمریکایی - سرونقره ای – سرو خمره ای - اقاقیا - زالزالک – نمدار –

سدروس - گردو

گیاهان دارای رشد کم

کریپتومریا- زیتون معمولی - ماگنولیا - برگ بو- انجیر- زالزالک – سوفورا
 

گیاهان دارای رشد متوسط

پرژینکو - درخت چینی - توری - داغداغان.

گیاهان مناسب خاک اسیدی

عرعر - لیلكی آمریکایی - توسکا قشلاقی - اقاقیا

گیاهان مقاوم به سرما

سرونقره ای - کریپتومریا - چینی - به ژاپنی - ابریشم مصری- ماگنولیا  

درختان دارای ریشه سطحی

ابریشم - آیلان - سرونقره ای.

گیاهان مناسب کاشت در شیب ها

ارغوان – سنجد.

گیاهان مناسب جلوگیری از فرسایش خاک

توسکا قشلاقی - چنار - بید مجنون – اقاقیا – توت آمریکایی – سرونقره ای .

گیاهان طویل عمر

زیتون معمولی - شاه بلوط هندی گل سفید - سروناز.

گیاهان دارای عمر کوتاه

زیتون تلخ - اقایقا - افرای سیاه.

درختان برگ قرمز

افرای چناری برگ قرمز - گوجه گل - فندق - زرشک - انجیلی در پاییز -

توری در پائیز - افرای ژاپنی.

گیاهانی که در زمستان جلوه دارند

بید مرجانی - بید فری - فندق - گیلاس – سوزنی برگان مانند سرو کوهی رونده -

سروسیمین - انواع کاج ها و سروها- پهن برگان همیشه سبزه ماگنولیا تابستانه و آکاسیا -

گل یخ – یاسمن زمستانی.

گیاهان که با گل و میوه و برگ تولید رنگ های متنوع می کنند

ارغوان- سیب گل – مموزا - طاووسی - توری - ماگنولیا زمستانه - ماهونیا -

پیراکانتا - دوتیسا.

گیاهان پوششی مناسب کاشت در زیر درختان

سالوی وحشی - قاصدک - سنگ ترشک شبدری - پوتنتیلا.

درختان مناسب بلوارها و کوچه ها

سرو خمره ای – ژنکیو - افرا - شاه بلوط هندی – توس- ارغوان – زبان گنجشک -

درخت لاله سیب - پاولینا - چنار- لرگ - گلابی - بلوط.

درختان مقاوم به سایه

سرخدار - دو گلاس - سکویا - نوئل - ممرز - هدرا - راش.
             

درختان مقاوم به بادهای دریایی و آب شور

کلیه کاج ها- آیلان – گل ابریشم - زبان گنجشک - توت - صنوبر و سپیدار –

اقاقیا - گز - سنجد.

 مقاومت به حرارت

1).درختان مقاوم به گرما  :   پسته—عناب—زیتون--فیلیفرا

2).درختچه های مقاوم به گرما : طاووسی---توری---سه رنگ

3).رونده های مقاوم به گرما :    گل کاغذی و.....

4). درختچه های مناسب برای خاکهای گرم :  گل ختمی—مورد—درخت مرجان

مقاومت به سرما

1).درختان مقاوم به سرما :   کاج—ماگنولیا—سروها---سدرها

2).درختچه های مقاوم به سرما  : زرشک—شیر خشت—طاووسی

—پیروکانتا— شمشاد—برگ نو—سرو خزنده

3). گلهای مقاوم به سرما   :   کلماتیس—هدراهلیکس

4). درختچه های مناسب برای خاکهای سرد :   زرشک—شیر خشت—میخک هندی-کاملیا

آب و هوا 

1). درختانی که به شرایط خشکی هوا مقاومند :   زیتون—عناب—آکاسیا—گز شاهی-سنجد

2).درختچه هایی که خشکی خاک را تحمل می کنند : طاووسی—خرزهره—

شاه پسند درختی

3). درختانی که خاکهای خیس را تحمل می کنند : کبوده—توسکا—اکالیپتوس—بید–چنار

4). درختچه هایی که به خشکی هوا مقاومند:  زرشک—توری—پیروکانتا—انار—

پیچ اناری—یاس ایرانی

5). درختانی که رطوبت هوا را تحمل می کنند:    ماگنولیا—درخت مرجان—اکالیپتوس

خاک

1). گیاهانی که نیاز به خاکهای حاصلخیز دارند:  ماگنولیا—جونیپروسها—زرشک—

انواع ختمی—فنیکسها—بداغ—سه رنگ—میخک هندی و...

2). گیاهانی که خاکهای فقیر را تحمل می کنند : زیتون—کاجها—طاووسی—

پیچ امین الدوله—درمنه

3). گیاهانی که خاکهای سبک را تحمل می کنند  :   زیتون –آکاسیا—برگ بو—یاسمن

4). گیاهانی که خاکهای سنگین را تحمل می کنند :  ماگنولیا—کاج—ازگیل—انار—سه

رنگ—توری—پیروکانتا-شیر خشت و...

5). گیاهانی که خاکهای کم عمق را تحمل می کنند:   اقاقیا—آکاسیا—فنیکسها-انار—

سماغ—پیروکانتا و...

6). گیاهانی که خاکهای عمیق را تحمل می کنند:  کافور—چنار—بلوط—کاج

مطبق—سدروس و...

7). گیاهانی که خاکهای قلیایی را تحمل می کنند :  زیتون—ازگیل—اکالیپتوس—کبوده—گردو—شمشاد—برگ بو—انار—مورد—پیچ امین الدوله و...

8). گیاهانی که خاکهای شور را تحمل می کنند:   اقاقیا—گز—عرعر—زبان گنجشک

—توری—انار—پسته—توت--.....

9). گیاهانی که به خاکهای اسیدی مقاومند :  ماگنولیا—کاج—کاملیا—آزالیا—

میخک هندی—و...

10). گیاهان مناسب برای خاکهای دستی :   داردوست—سماغ –طاووسی—کاجها

—جونیپروسها—پیچ امین الدوله و...

 آفتاب دوست وسایه دوست

 1). انواع گیاهان آفتاب دوست: عرعر—ابریشم—توسکا—زالزالک—سنجد-

-ژینکو—گردو—توت—چنار—دم موشی --شیر خشت—شاه پسند—توری—

طاووسی—ارغوان—گل کاغذی—ساعتی—یاس—رز رونده-و....

2). سایه دوستها : شمشاد—آزالیا—گل شراب—داردوست—مو چسب – نارون

بلوط—افرا--

 باد

1). گیاهان مقاوم به باد :    کافور—زیتون—کاج مطبق—فیکوس—فنیکس-کاج

 2). گیاهان حساس به باد :    موز—مرکبات—افرای زینتی—و....

سرعت رشد

1). کند رشدها  :     کافور—سرو خمر های ماگنولیا—سه رنگ—هدرا هلیکس

2). سریع الرشد :    بید—آکاسیا—پیرو کانتا—دم موشی—زیتون تلخ و...

مقاوم به دود شهری

گیاهانی که به ترکیبی از دود و مه ( در شهرها) مقاومند:

 چنار—عرعر—ماگنولیا—بید—توت—کبوده—اقاقیا—خرزهره—شمشاد—برگ نو—گل کاغذی—و....

 گیاهان کم آفت یا بی آفت

ابریشم—آکاسیا—سرو خمر های—خرزهره—آتریپلکس—طاووسی—گل کاغذی

گیاهان مناسب برای کوهستانها

ابریشم—گوجه گل—دم موشی—شمشاد—مورد—سه رنگ—رزها و...

فرم و ظاهر درخت

 1). ستونی  :     سرو شیراز—سکویا –کبوده

 2). عمودی :   زبان گنجشک—ماگنولیا—گز شاهی—گوجه گل توری

—برگ نو—شمشاد—ختمی

3). گیاهان باتاج باز :        گردو—بلوط—به ژاپنی—یاس ایرانی

4). گیاهان با تاج گرد :      کاج –نارون—مرکبات—زیتون—بلوط

5). "" با تاج مخروطی :   توسکا—سرو خمر ه ای—دیو دار

6). "" با حالت افتاده  :     بید مجنون –توت مجنون – برخی اکالیپتوسها

7). """ با حالت خوابیده :  سماغ –شیر خشت—آتریپلکس—یاس ایرانی

  گیاهان مناسب برای پشت زمینه :

   کاجها—چنار—افرا—نارون—سرو شیراز و...

  گیاهان تک درخت در چمن  :

ماگنولیا—سرو نقره ای—کاج مطبق—خرمالو—جوالدوز-و...

گیاهان مناسب برای باد شکن :

 کاج –گز شاهی—سرو شیراز—اکالیپتوسها و...

 گیاهان مناسب برای سر دیوارها و تراسها : 

انواع پیچ ها—ابشار طلایی—یاسمنها –گل کاغذی و..

 گیاهان مناسب در چمن : 

سدروس—دیودار—یاس زرد—سه رنگ—شیشه شوی-برگ بو –پیرو کانتا

 گیاهان مناسب در ظروف کاشت :  

مرکبات –گل کاغذی—آزالیا—یاسمن و...

گیاهانی که به ساختمانها خسارت می  زنند( بر اثر نفوذ ریشه)

 کبوده ( رعایت فاصله 11 متر) –بلوط ( 9متر)--  اقاقیا ( 7 متر) –چنار ( 5 متر)-

- آلبالو (3 متر) –سیب و گلابی (4 متر )-- افرا (6 متر ) – ون (6 متر ) و...


برچسب ها طراحی فضای سبز ,
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط ُSharjeMoft در تاریخ 4 سال پیش و 2:53 دقیقه ارسال شده است

کسب درآمد دائم از طریق فروش فایل

فروشگاه آنلاین و رایگان خودتون رو بسازید و فایل هاتون رو بفروشید!

از طریق لینک زیر میتونید فروشگاه خودتون رو کاملا رایگان و در عرض چند ثانیه راه اندازی کنید ↙️

http://l2l.ir/6F9


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟